Etentje ten laste van nalatenschap

Etentje ten laste van nalatenschap leidt niet tot zuivere aanvaarding (Koperen Pan-arrest)
De erfgenamen van erflaatster E eten op de sterfdag van E gezamenlijk in restaurant De Koperen Pan. De rekening wordt voldaan ten laste van de nalatenschap. Crediteur A vordert de hoofdelijke veroordeling van de erfgenamen van E tot betaling van ruim € 11.000. De erfgenamen van de nalatenschap wijzen erop dat zij de nalatenschap beneficiair hebben aanvaard. A stelt zich op het standpunt dat door het etentje in het restaurant ten laste van de nalatenschap te voldoen, de erfgenamen daarmee de nalatenschap zuiver hebben aanvaard.
De Hoge Raad oordeelt dat de kosten van een maaltijd als de onderhavige onder omstandigheden kunnen worden gerekend tot de kosten gericht op de voorbereiding van de uitvaart. Gezien de omstandigheden van dit geval is geen sprake van zuivere aanvaarding.
Hoge Raad 22-05-2015, nr 14/03601, ECLI:NL:HR:2015:1284

Het loopt hier dus goed af voor de erfgenamen, maar wees dus voorzichtig. Ga eerst naar de notaris of de rechtbank als u niet aansprakelijk wilt worden voor eventuele schulden in de nalatenschap.