Uitspraak in het kader van de WOZ mogelijk ook van belang voor 15.1Q WBR

A heeft een perceel grond in gebruik gegeven aan een bedrijf dat rundvee fokt. Op het perceel wordt mais geteeld dat dient als voer voor het vee. De bestemming van de grond is groothandel en industrie.

Volgens de rechtbank gaat het echter niet om de bestemming maar om het feitelijke gebruik voor de WOZ. Dit geldt dan normaliter ook voor 15.1Q WBR.