ondernemen

Modelovereenkomsten voor inhuren zzp’ers

De Belastingdienst heeft modelovereenkomsten gemaakt die kunnen worden gebruikt bij het inhuren van zzp’ers. Dit omdat de VAR-verklaring die hier nu bij wordt gebruikt naar verwachting per 1 april 2016 wordt afgeschaft. Om er zeker van te zijn dat de Belastingdienst accepteert dat er geen sprake is van een dienstverband, kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers vanaf dan de modelovereenkomsten gebr ...[Read More]

Let op bij uittreden uit een vof

Let op bij uittreden uit een vof

Treedt u als firmant uit dan zult u normaal gesproken ontslagen worden uit aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld een hypotheekschuld. Maar let ook op voor aansprakelijkheid uit andere (duur)contracten. Zorg dat contractpartners van de vennootschap op de hoogte zijn van het uittreden en regel het einde van de overeenkomst of contract overname, ontslag aansprakelijkheid etc., zodat u niet later alsnog ...[Read More]

Oppassen geblazen!!!

Terugbetaling agio belast nu verlaging nominale waarde aandelen pas plaatsvond na feitelijke creditering De dga van A BV heeft een agiostorting van € 2.250.000 gedaan. Op 24 mei 2012 wordt de agioreserve voor dit bedrag gedebiteerd en de dga voor hetzelfde bedrag gecrediteerd in rekening-courant. Een half jaar later worden de volgende aktes verleden: (1) omzetting van het agio in nominaal aandelen ...[Read More]

Let op bij uittreden uit een vof

Treedt u als firmant uit dan zult u normaal gesproken ontslagen worden uit aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld een hypotheekschuld. Maar let ook op voor aansprakelijkheid uit andere (duur)contracten. Zorg dat contractpartners van de vennootschap op de hoogte zijn van het uittreden en regel het einde van de overeenkomst of contract overname, ontslag aansprakelijkheid etc., zodat u niet later alsnog ...[Read More]