Oppassen geblazen!!!

Terugbetaling agio belast nu verlaging nominale waarde aandelen pas plaatsvond na feitelijke creditering De dga van A BV heeft een agiostorting van € 2.250.000 gedaan. Op 24 mei 2012 wordt de agioreserve voor dit bedrag gedebiteerd en de dga voor hetzelfde bedrag gecrediteerd in rekening-courant. Een half jaar later worden de volgende aktes verleden:
(1) omzetting van het agio in nominaal aandelenkapitaal en (2) statutenwijziging waarbij de nominale waarde van de aandelen wordt verminderd.
Diezelfde dag besluit de algemene vergadering van A BV tot terugbetaling van kapitaal ter grootte van het agio. De Inspecteur legt een naheffingsaanslag dividendbelasting op.
De Rechtbank oordeelt dat de naheffingsaanslag terecht is opgelegd, omdat niet is voldaan aan de voorwaarden voor het belastingvrij terugbetalen van wat op aandelen is gestort. Uit de stukken volgt dat de teruggaaf van agio heeft plaatsgevonden met de creditering op 24 mei 2012. Het verminderen van de nominale waarde van de aandelen heeft echter pas plaatsgevonden op 7 december 2012, terwijl deze formele vermindering vereist is voor het belastingvrij kunnen terugbetalen op de aandelen.
Rechtbank Den Haag 21-07-2015, nr 14/11166, ECLI:NL:RBDHA:2015:8698