testament en nalatenschap

Het levenstestament: best belangrijk!

Het levenstestament: duidelijkheid geven en uw wensen vastleggen! Hoe kunt u voorkomen dat, als u aan het dementeren bent of door een andere oorzaak tijdelijk of permanent niet in staat bent om uw belangen te behartigen, er dingen gebeuren die u niet had gewild? Daar kunt u wat aan doen door het opstellen van een levenstestament.  Eerst wat angstaanjagende getallen. Er zijn momenteel ongeveer 250. ...[Read More]

WOZ waarde, economische waarde en schenkingen: belangrijke uitspraak Hoge Raad

Een hele belangrijke uitspraak van de Hoge Raad! Vader verkoopt een woning aan zijn dochter voor een koopprijs van €250.000, zijnde de waarde in het economische verkeer. Daarbij scheldt vader direct € 40.000 op de koopprijs kwijt. De gift zou dus dit laatste bedrag moeten zijn. Volgens de belastinginspecteur echter moet voor de bepaling van de omvang van de gift worden uitgegaan van de WOZ-waarde ...[Read More]

Brabander bespaart 80.000 euro erfbelasting met levenstestament

Brabander bespaart 80.000 euro erfbelasting met levenstestament

Mensen sluiten steeds jonger een levenstestament af. Daarmee bepaal je wat er met je geld en zorg gebeurt als je nog leeft, maar door bijvoorbeeld … Lees meer: ad.nl

Zorgen voor zorgeloze zus

Zorgen voor zorgeloze zus

Mijn alleenstaande zus is in verband met toenemende dementie opgenomen in een verpleeghuis, ze heeft echter niets geregeld. Wie kan de huur opzeggen en andere zaken voor haar regelen? Omdat uw zuster zorgeloos door het leven ging, heeft zij niet nagedacht over de situatie waarin ze zelf niet meer zou kunnen handelen. Was ze wat minder zorgeloos geweest, dan had ze een levenstestament kunnen laten ...[Read More]

Heeft u de krant gelezen vandaag?

Heeft u de krant gelezen vandaag?

Heel erg veel samenwoners hebben niks tot weinig geregeld voor elkaar, waardoor u elkaar behoorlijk in de kou laat staan bij verbreken samenwoning. Een polis van overlijdensrisico is niet voldoende!!!! Daarmee komt het huis niet bij uw partner, heeft u geen fiscaal voordeel en ook geen recht op nabestaandenpensioen. Naar de notaris dus.

Erven en de Natuurschoonwet

Erven en de Natuurschoonwet

Omvat uw nalatenschap een landgoed in de zin van de Natuurschoonwet, maak dan een goed testament, want anders kan het gevolg zijn dat u niet optimaal profiteert van de faciliteiten voor de erfbelasting! Vraag uw notaris om uitleg.

De nabestaande heeft het nakijken

De nabestaande heeft het nakijken

Heeft u de krant gelezen vandaag? Heel erg veel samenwoners hebben niks tot weinig geregeld voor elkaar, waardoor u elkaar behoorlijk in de kou laat staan bij verbreken samenwoning. Een polis van overlijdensrisico is niet voldoende!!!! Daarmee komt het huis niet bij uw partner, heeft u geen fiscaal voordeel en ook geen recht op nabestaandenpensioen. Naar de notaris dus.

Voogdij niet goed geregeld

Jonge ouders zijn niet goed voorbereid op onverwachte gebeurtenissen. Dit blijkt uit onderzoek van Dela. 83 procent heeft niet officieel vastgelegd wie de voogdij over hun kinderen krijgt mocht beide ouders iets overkomen. U regelt alles goed voor uw alles, maar wie er voor hen zorgt als u er niet meer bent wordt nauwelijks geregeld?

Etentje ten laste van nalatenschap

Etentje ten laste van nalatenschap leidt niet tot zuivere aanvaarding (Koperen Pan-arrest) De erfgenamen van erflaatster E eten op de sterfdag van E gezamenlijk in restaurant De Koperen Pan. De rekening wordt voldaan ten laste van de nalatenschap. Crediteur A vordert de hoofdelijke veroordeling van de erfgenamen van E tot betaling van ruim € 11.000. De erfgenamen van de nalatenschap wijzen erop da ...[Read More]

Verwerpen van een nalatenschap

Bent u erfgenaam in een nalatenschap maar is deze negatief of wilt u er gewoon niks mee te maken hebben, dan kunt u de nalatenschap verwerpen. Dit gaat via de rechtbank of via de notaris. Let echter wel op dat in principe door verwerping uw kinderen voor u in de plaats komen. Zijn er nog minderjarige kinderen dat moet er ook nog machtiging aan de rechter gevraagd worden om te mogen verwerpen voor ...[Read More]