Huis & Hypotheek

Ook bij de aankoop van een huis speelt de notaris een cruciale rol. De notaris is een jurist die zich heeft gespecialiseerd in de aan- en verkoop van onroerend goed zoals woningen en percelen. Een huis kopen zonder de tussenkomst van een notaris is simpelweg niet mogelijk. Alleen de notaris kan zorgen dat de aankoop verloopt volgens de wettelijke bepalingen. Zo stelt de notaris de leveringsakte op en de eventuele hypotheekakte. Ook zaken zoals de inschrijving bij het Kadaster en de financiële afwikkeling kunnen niet zonder een notaris.

Als koper bepaal je normaal gesproken zelf welk notariskantoor jou bijstaat bij de aankoop van een huis. In sommige gevallen – bijvoorbeeld bij nieuwbouwprojecten – is het logischer dat de verkoper de notaris kiest, al hoef je hier in principe niet mee akkoord te gaan.

Notariële akten die je tegen kunt komen bij het kopen van je woning zijn:

Akte van levering, deze wordt opgemaakt bij de overdracht van onroerende zaken. De notaris zorgt voor de registratie van deze akte bij het Kadaster.

De hypotheekakte is het document waarin de hypotheekafspraken tussen de koper en de financieringsinstelling zijn vastgelegd. In dit contract worden alle afspraken vastgelegd. En in de wet is geregeld dat deze akte bij een notaris dient te passeren. De akte wordt opgenomen in het hypotheekregister.