Zorgen voor zorgeloze zus

Zorgen voor zorgeloze zus

Mijn alleenstaande zus is in verband met toenemende dementie opgenomen in een verpleeghuis, ze heeft echter niets geregeld. Wie kan de huur opzeggen en andere zaken voor haar regelen?

Omdat uw zuster zorgeloos door het leven ging, heeft zij niet nagedacht over de situatie waarin ze zelf niet meer zou kunnen handelen. Was ze wat minder zorgeloos geweest, dan had ze een levenstestament kunnen laten opstellen door een notaris en daarin een gevolmachtigde benoemen, die namens haar handelingen mag verrichten. Zoals bijvoorbeeld het opzeggen van de huur, het doen van betalingen en aangifte inkomstenbelasting.

Dat is echter niet het geval. Om toch voor de zaken van uw zuster te kunnen zorgen, kunt u de kantonrechter vragen om een bewindvoerder aan te wijzen voor de materiële zaken en een mentor voor de immateriële zaken. De rechter volgt doorgaans de door de aanvrager voorgestelde personen.

Omdat er tijd over heen gaat voordat de bewindvoerder en mentor zijn benoemd, doet u er goed aan de procedure zo snel mogelijk op te starten. Hierbij kan het maatschappelijk werk van de instelling behulpzaam zijn en anders de griffie van de rechtbank in het arrondissement waar uw zuster woonachtig is.