Modelovereenkomsten voor inhuren zzp’ers

De Belastingdienst heeft modelovereenkomsten gemaakt die kunnen worden gebruikt bij het inhuren van zzp’ers. Dit omdat de VAR-verklaring die hier nu bij wordt gebruikt naar verwachting per 1 april 2016 wordt afgeschaft. Om er zeker van te zijn dat de Belastingdienst accepteert dat er geen sprake is van een dienstverband, kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers vanaf dan de modelovereenkomsten gebruiken.

Het kabinet heeft in de loop van 2014 aangegeven de VAR-verklaring te willen afschaffen.
In eerste instantie zou de ‘Beschikking geen loonheffingen’ hiervoor in de plaats komen. Dat gaat niet door.
In plaats daarvan kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruikmaken van voorbeeldovereenkomsten.
Daarmee hebben zij zekerheid over de voorgenomen arbeidsrelatie. De Belastingdienst heeft de modelovereenkomsten onder meer met VNO-NCW en MKB-Nederland opgesteld.
Op grond hiervan hoeft een opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen.

Ook komt er een ruime overgangsperiode die het hele jaar 2016 geldt.