Verwerpen van een nalatenschap

Bent u erfgenaam in een nalatenschap maar is deze negatief of wilt u er gewoon niks mee te maken hebben, dan kunt u de nalatenschap verwerpen.
Dit gaat via de rechtbank of via de notaris.
Let echter wel op dat in principe door verwerping uw kinderen voor u in de plaats komen. Zijn er nog minderjarige kinderen dat moet er ook nog machtiging aan de rechter gevraagd worden om te mogen verwerpen voor en namens het minderjarige kind. Dit kan behoorlijk wat tijd in beslag nemen. Indien u echter in de tussentijd niks doet aangaande de nalatenschap en als u benaderd wordt door bijvoorbeeld een schuldeiser geef dan aan dat u bezig bent met de verwerping en doe verder niks.