NVM

De NVM No Risk-clausule wordt nog steeds veel gebruikt. Met deze clausule kan een koper de koop ontbinden als de koper er niet in slaagt zijn ‘oude’ woning op tijd te verkopen.

Aangezien de verkoop nog afhankelijk blijft van de verkoop van de (oude) woning van de koper, blijft de verkoper zijn eigen woning ondertussen te koop aanbieden in de hoop een ‘betere’ koper te vinden.

https://www.nvm.nl/actueel/vraag%20van%20de%20week/vraagvandeweek/mj_20160609_noriskclausule

Lees meer: