vereniging stichten?

Hoe doe je dat?

Wil je een vereniging oprichten? Dat is het goed om te bedenken en te definiëren wat jullie precies gaan doen en wat jullie daarmee willen bereiken.

Kies een naam en doel

Allereerst is het belangrijk om een passende naam voor je vereniging te kiezen. Zorg ervoor dat de naam uniek is en niet al door een andere vereniging wordt gebruikt.

Een vereniging is een organisatie die niet als doel heeft om winst te maken. Meestal organiseert een vereniging maatschappelijke activiteiten. Zoals een sport- of buurtvereniging. Een vereniging mág wel winst maken met een onderneming.

Stel statuten op

Vervolgens is het zaak om de statuten op te stellen. Hierin leggen we onder andere vast:

  • Naam en doel van de vereniging
  • Rechten en plichten van leden
  • Samenstelling van het bestuur
  • Regels voor vergaderingen en besluitvorming

Leden en bestuur

Een vereniging moet minimaal twee leden hebben. Daarnaast moet er een bestuur worden gekozen, bestaande uit ten minste een voorzitter, secretaris en penningmeester. Het bestuur is verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de vereniging.

Notariële akte

Om je vereniging officieel op te richten, is een notariële akte nodig. Hierin worden de statuten opgenomen en ondertekend door de oprichters. Wij zorgen ervoor dat alles correct wordt vastgelegd.

Inschrijving Kamer van Koophandel

Tot slot moet je vereniging worden ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dit kan pas zodra de notariële akte is getekend. Na inschrijving is je vereniging officieel een rechtspersoon.

Veel succes!

Andere onderwerpen

Bezittingen nalaten met emotionele waarde?

15 mei 2024

Bezittingen nalaten met emotionele waarde?

Voor het nalaten van specifieke spullen of geldbedragen aan een bepaalde persoon, is het verstandig om een legaat op te laten nemen in het testament.

Lees meer

huis kopen?

30 april 2024

Huis gekocht?

Bij de aankoop van een huis, zijn we als notaris altijd betrokken. We zijn een onmisbare schakel in het verkoop proces. Maar wat doen we dan precies?

Lees meer