WOZ waarde, economische waarde en schenkingen: belangrijke uitspraak Hoge Raad

Een hele belangrijke uitspraak van de Hoge Raad!

Vader verkoopt een woning aan zijn dochter voor een koopprijs van €250.000, zijnde de waarde in het economische verkeer. Daarbij scheldt vader direct € 40.000 op de koopprijs kwijt. De gift zou dus dit laatste bedrag moeten zijn. Volgens de belastinginspecteur echter moet voor de bepaling van de omvang van de gift worden uitgegaan van de WOZ-waarde van de woning (zijnde € 258.000), zodat de omvang van de gift € 48.000 bedraagt.

De Hoge Raad oordeelt echter dat een kwijtschelding op de koopprijs niet betekent dat het object van de gift de woning is. De gift bestaat uit hetgeen is kwijtgescholden. Dat wordt niet anders doordat de verkoop van de woning en de kwijtschelding zodanig met elkaar samenhangen dat zij voor de toepassing van art. 24 lid 2 SW als een samenstel van rechtshandelingen worden beschouwd.
De gift is dus € 40.000.
Hoge Raad 26-02-2016, nr 15-01396, ECLI:NL:HR:2016:319

Heel belangrijk deze uitspraak, want deze situatie komt nogal eens voor. Zeker als de waarde in het economische verkeer flink lager ligt dan de WOZ-waarde zou het standpunt van de inspecteur hele vervelende gevolgen kunnen hebben.