verzijl

Woning erven… Nu nog een energielabel

Erft u een woning en wilt u deze gaan verkopen dan dient u bij overdracht een energielabel te verschaffen. Dit kan lastig zijn daar u op naam van de overledene dit niet meer kunt aanvragen en ook niet op uw eigen naam. Het is dan handig om een verklaring van erfrecht (die u meestal toch al heeft) in te laten schrijven bij het kadaster zodat u vervolgens onder uw eigen naam een energielabel kunt aa ...[Read More]

Oppassen geblazen!!!

Terugbetaling agio belast nu verlaging nominale waarde aandelen pas plaatsvond na feitelijke creditering De dga van A BV heeft een agiostorting van € 2.250.000 gedaan. Op 24 mei 2012 wordt de agioreserve voor dit bedrag gedebiteerd en de dga voor hetzelfde bedrag gecrediteerd in rekening-courant. Een half jaar later worden de volgende aktes verleden: (1) omzetting van het agio in nominaal aandelen ...[Read More]

De nabestaande heeft het nakijken

De nabestaande heeft het nakijken

Heeft u de krant gelezen vandaag? Heel erg veel samenwoners hebben niks tot weinig geregeld voor elkaar, waardoor u elkaar behoorlijk in de kou laat staan bij verbreken samenwoning. Een polis van overlijdensrisico is niet voldoende!!!! Daarmee komt het huis niet bij uw partner, heeft u geen fiscaal voordeel en ook geen recht op nabestaandenpensioen. Naar de notaris dus.

Voogdij niet goed geregeld

Jonge ouders zijn niet goed voorbereid op onverwachte gebeurtenissen. Dit blijkt uit onderzoek van Dela. 83 procent heeft niet officieel vastgelegd wie de voogdij over hun kinderen krijgt mocht beide ouders iets overkomen. U regelt alles goed voor uw alles, maar wie er voor hen zorgt als u er niet meer bent wordt nauwelijks geregeld?

Etentje ten laste van nalatenschap

Etentje ten laste van nalatenschap leidt niet tot zuivere aanvaarding (Koperen Pan-arrest) De erfgenamen van erflaatster E eten op de sterfdag van E gezamenlijk in restaurant De Koperen Pan. De rekening wordt voldaan ten laste van de nalatenschap. Crediteur A vordert de hoofdelijke veroordeling van de erfgenamen van E tot betaling van ruim € 11.000. De erfgenamen van de nalatenschap wijzen erop da ...[Read More]

Verwerpen van een nalatenschap

Bent u erfgenaam in een nalatenschap maar is deze negatief of wilt u er gewoon niks mee te maken hebben, dan kunt u de nalatenschap verwerpen. Dit gaat via de rechtbank of via de notaris. Let echter wel op dat in principe door verwerping uw kinderen voor u in de plaats komen. Zijn er nog minderjarige kinderen dat moet er ook nog machtiging aan de rechter gevraagd worden om te mogen verwerpen voor ...[Read More]

Erven en de Natuurschoonwet.

Omvat uw nalatenschap een landgoed in de zin van de Natuurschoonwet, maak dan een goed testament, want anders kan het gevolg zijn dat u niet optimaal profiteert van de faciliteiten voor de erfbelasting! Vraag uw notaris om uitleg.

Let op bij uittreden uit een vof

Treedt u als firmant uit dan zult u normaal gesproken ontslagen worden uit aansprakelijkheid voor bijvoorbeeld een hypotheekschuld. Maar let ook op voor aansprakelijkheid uit andere (duur)contracten. Zorg dat contractpartners van de vennootschap op de hoogte zijn van het uittreden en regel het einde van de overeenkomst of contract overname, ontslag aansprakelijkheid etc., zodat u niet later alsnog ...[Read More]

Bezint eer ge begint!

De eigen bijdrage voor de AWBZ is een hot item. Was de tendens bij velen tot voor kort nog om zoveel mogelijk weg te schenken onder het motto wat weg is pakken ze me niet meer af, zo zijn er thans toch steeds meer andere geluiden te horen, en terecht. Immers, daar u steeds meer in uw eigen zorg moet voorzien, kunt u uw centjes nog heel hard nodig hebben. Want wat als u geen kinderen heeft om voor ...[Read More]