Wilco Blok

Maatregelen Corona virus

Aanpassing dienstverlening i.v.m. corona-virus In verband met de verscherpte richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid hebben wij besloten per direct een aantal maatregelen te treffen om de fysieke contacten met onze cliënten en de cliënten onderling zoveel mogelijk te beperken. Hiermee willen we de gezondheid van onze cliënten en onze medewerkers zoveel mogelijk beschermen. Onze dienstverlenin ...[Read More]

Het levenstestament: best belangrijk!

Het levenstestament: duidelijkheid geven en uw wensen vastleggen! Hoe kunt u voorkomen dat, als u aan het dementeren bent of door een andere oorzaak tijdelijk of permanent niet in staat bent om uw belangen te behartigen, er dingen gebeuren die u niet had gewild? Daar kunt u wat aan doen door het opstellen van een levenstestament.  Eerst wat angstaanjagende getallen. Er zijn momenteel ongeveer 250. ...[Read More]