Trouwen in 2018

Trouwen in 2018

Op 1 januari 2018 gaat een belangrijke wetswijziging in: vanaf dat moment ontstaat er niet meer vanzelf de algehele gemeenschap van goederen als mensen gaan trouwen, maar een beperkte gemeenschap van goederen. Het is niet zo dat u hiermee automatisch huwelijksvoorwaarden krijgt.

De belangrijkste veranderingen zijn dat het eigen vermogen dat vóór het huwelijk is opgebouwd én erfenissen en schenkingen buiten de gemeenschap van goederen vallen.
Om te bewijzen, bijvoorbeeld bij een echtscheiding of overlijden, dat bepaalde bezittingen uw persoonlijk eigendom zijn, is een goede administratie belangrijk. Het is vooral belangrijk om bij het aangaan van het huwelijk een overzicht van het vermogen te maken, liefst met een waardering. Zonder bewijs van eigendom worden persoonlijke spullen toch tot het gemeenschappelijk vermogen gerekend.
Voor schulden die ontstaan tijdens het huwelijk, ook als een van de echtgenoten hier niets van afweet, zijn volgens de nieuwe wet beide echtgenoten nog steeds aansprakelijk.

Een onderneming die een echtgenoot tijdens het huwelijk start, valt in de gemeenschap van goederen.
Ook voor ondernemers, die gaan trouwen na 1 januari 2018 kunnen de regels van de nieuwe wet zodanig uitpakken dat de andere echtgenoot een aanspraak krijgt op het eigen bedrijf waardoor huwelijksvoorwaarden wellicht gewenst zijn.

Als u een vordering op uw partner heeft wegens een grotere inbreng in de gemeenschappelijke woning en u gaat trouwen na 1 januari 2018 zonder huwelijksvoorwaarden dan raakt u de helft van uw vordering kwijt. Wilt u dit niet –hetgeen voor de hand ligt- dan dient u ook hier voor het huwelijk in actie te komen.

Wilt u tijdens uw huwelijk bezittingen of schulden apart houden? Dan kunt u bij de notaris -voordat u trouwt- huwelijksvoorwaarden opstellen. U kunt ook door middel van huwelijksvoorwaarden juist kiezen voor de ‘oude’ algehele gemeenschap van goederen.

Geregistreerd partnerschap.
Voor het geregistreerd partnerschap dat u bij de gemeente kunt aangaan gelden voor het wat betreft het vermogen dezelfde regels als voor trouwen: vanaf 2018 een beperkte gemeenschap van goederen. Als u dat anders wilt regelen, kunt u bij de notaris partnerschapsvoorwaarden maken.

Ongehuwd samenwonen
Voor mensen die ongehuwd samenwonen is de situatie ongewijzigd. De wet heeft voor samenwoners niets geregeld. U kunt zelf een samenlevingsovereenkomst bij de notaris laten opstellen waarin u uw afspraken vastlegt.

Als u meer wilt weten over dit onderwerp, neem dan contact met ons op.